Trial period of the product has expired. You can purchase the full version of the product on the site www.bitrixsoft.com. Մարիամ Ասլամազյանի«Կյանքի դավթարը» ինքնակենսագրական գրքի շնորհանդես

03 september 2016

Մարիամ Ասլամազյանի«Կյանքի դավթարը» ինքնակենսագրական գրքի շնորհանդես

<<Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահը>>, սեպտեմբերի 3-ին ՝ Երևանի<<Ռուսական արվեստի թանգարանի>>հետհամատեղ իրականացնելու է ճանաչված նկարչուհի Մարիամ Ասլամազյանի «Կյանքի դավթարը» ինքնակենսագրական պատումների գրքիշնորհանդեսը-վաճառքը, որի հասույթը ուղղվելու է Գյումրու <<Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի>>բարենորոգման աշխատանքներին: Մարիամ Ասլամազյանի կյանքն անմնացորդ նվիրում էր արվեստին: Նրա ստեղծագործություններնայսօր զարդարում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահի և մասնաճյուղերի, Մոսկվայի, Պետերբուրգի, Չինաստանի, Հնդկաստանի,Ֆրանսիայի՝ շուրջ 50 ճանաչված թանգարանների հավաքածուներն ու մշտական ցուցադրությունները: Սակայն, նրա աշխատանքներիամենաամբողջական հավաքածուն գտնվում է Գյումրու <<Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերի>>պատկերասրահում:

Նկարչուհին ապրել է մոտ մեկ դար՝ վրձինը ձեռքին, իսկ կյանքի վերջին տարիներին, ի մի բերելով արածն ու չարածը, գրել է իր «Կյանքիդավթարը» պատումների գիրքը: Նա իրեն բնորոշ անկեղծ շարադրանքի միջոցով, իր անձնական դիտարկումներով վերլուծել է իր՝ որպեսկնոջ, ապրումները, պատմել կյանքի բարդ, դժվարին տարիների ու երջանիկ դիպվածների մասին, անդրադարձել իր տաղանդավորմտավորական-ընկերներ Մարտիրոս Սարյանի, Սեդրակ Առաքելյանի, Վազգեն Առաջին կաթողիկոսի, Ինդիրա Գանդու և այլոց հետ իրհանդիպումների թանկ հուշերին: Գրքում նա իր տեսանկյունից վերանայել է նաև Խորհրդային և հետպատերազմյան տարիները` փորձելով իրվերաբերմունքն արտահայտել այդ տարիների հետևանքների վերաբերյալ: Պատումների գիրքը առաջին անգամ հրատարակվել է 2000թվականին Մոսկվայում` իր իսկ հեղինակ Մարիամ Ասլամազյանի միջոցներով, սահմանափակ քանակությամբ: 2016 թվականին «Կյանքիդավթար» ինքնակենսագրականը վերահրատարակվել է<<Գյումրու Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան պատկերասրահի>> տնօրեն ՎահագնՂուկասյանի միջնորդությամբ և Մարիամ Ասլամազյանի զարմուհի Գայանե Նիկողոսյանի աջակցությամբ: Գրքում առաջին անգամ տեղ ենգտել նաև Գայանե Նիկողոսյանի հոր՝ ճանաչված քանդակագործ Նիկոլայ Նիկողոսյանի հուշերը Մարիամ Ասլամազյանի մասին, ինչըյուրահատուկ կերպով խորհրդանշում է երկու նշանավոր արվեստագետ ընտանիքների՝ Ասլամազյանների և Նիկողոսյանների կապը:Ռուսական արվեստի թանգարանի (պրոֆ.Ա.Աբրահամյանի հավաքածու) և <<Մարիամ և Երանուհի Ասլամազյան քույրերիպատկերասրահի>>միջև ձևավորված շարունակական համագործակցությունը կարևոր մշակութային կամուրջ է ստեղծում ոչ միայնթանգարանային միջավայրում, այլև Երևան-Գյումրի քաղաքների մշակութային կյանքում: